Email : hcothai@gmail.com


ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข       << ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว ::

:: ประชาสัมพันธ์ การปิดปรับปรุงระบบสมัครสมาชิกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ::

ข่าวจาก : สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ลงข่าวเมื่อ : 2 กรกฎาคม 2558  เวลา: 11:11 น.
จำนวนผู้อ่านข่าวนี้ : 642 ครั้ง


   ตามที่สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขได้แจ้งสมาชิกว่าจะมีการพัฒนาระบบสมัครสมาชิก เพื่อเพิ่มความสะดวกและเป็นมาตรฐานทั่วไปให้กับสมาชิก โดยประสานกับบริษัท ไอเน็ต (INET) ในการพัฒนาโปรแกรมรับสมัครสมาชิก ออนไลน์ และธนาคารกรุงไทยในการจ่ายค่าสมัคร รวมทั้งระบบตอบกลับอัตโนมัติ
     ดังนั้นในช่วงนี้ สมาคมฯจึงมีการปิดปรับปรุงระบบสมัครสมาชิกสมาคมวิชาชีพแบบเดิมก่อนเพื่อดำเนินการในส่วนของผู้สมัครที่ดำเนินการ จ่ายเงินและส่งใบสมัครมาแล้วให้เรียบร้อย เพื่อเริ่มระบบใหม่หลังจากเคลียร์ของเดิมเรียบร้อย  ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ชี้แจงต่อไป
 
    **ทั้งนี้สมาชิกสมาคมฯ ที่ยังส่งหลักฐานไม่ครบต้องส่งเอกสารเพิ่ม(หากไม่แน่ใจสามารถสำเนาส่งใหม่ได้เลย โดยดูจากใบสมัครว่าใช้หลักฐานใดบ้าง)  หรือมีข้อผิดพลาดด้านสถานะการเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เช่นไม่มีหลักฐานใบสมัครสมาชิก ไม่มีหลักฐานการจ่ายค่าสมัครสมาชิก จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่สมาคมฯ จะจ่ายค่าสมัครเป็นสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน (กรณีสมาชิกตลอดชีพ)
      
 
   สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข
        1 กรกฎาคม  58