Email : hcothai@gmail.com


ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข       << ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว ::

:: ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ::

ข่าวจาก : สมาคมวิชาชีพ ลงข่าวเมื่อ : 8 กันยายน 2558  เวลา: 14:37 น.
จำนวนผู้อ่านข่าวนี้ : 3155 ครั้ง


ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน


ในการสมัครจะต้องทำผ่านระบบ ของเว็บไซต์ สมาคมวิชาชีพเท่านั้น การโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันตามที่ระบุในเว็บไซต์ การออกเลขสมาชิก จะดำเนินการโดยระบบอัตโนมัติของโปรแกรม
เมื่อสมาคมฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้วจะดำเนินการจัดทำบัตรสมาชิก (เฉพาะสมาชิกประเภทตลอดชีพ) และหนังสือตอบกลับ ไปยังสมาชิกทุกท่าน