Email : hcothai@gmail.com
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน  

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ในการสมัครจะต้องทำผ่านระบบ ของเว็บไซต์ สมาคมวิชาชีพเท่านั้น การโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันตามที่ระบุในเว็บไซต์ การออกเลขสมาชิก จะดำเนินการโดยระบบอัตโนมัติของโปรแกรม เมื่อสมาคมฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้วจะดำเนินการจัดทำบัตรสมาชิก (เฉพาะสมาชิกประเภทตลอดชีพ) และหนังสือตอบกลับ ไปยังสมาชิกทุกท่าน [...]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ›

คะแนนผลสอบ pre test และ post test  

ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมและวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมวิชาชีพสาธารณสุข 17-19 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา ดูคะแนนผลสอบ pre test และ post test =>ดาวน์โหลด [...]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ›

ขอเชิญประชุมโครงการฝึกอบรมและวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน วันที่ 17-19 สิงหาคม 58 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  

เพื่อให้การเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านสาธารณสุขให้เป็นไปตามมาตรฐานความรู้และมาตรฐานจริยธรรม ก่อนที่จะมีการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (Professional) ตามข้อบังคับของสภาการสาธารณสุขชุมชนที่จะกำหนดขึ้นในภายหลัง ฯลฯ(ลงทะเบียนที่ เมนู "ประชุม" เลือกรายการ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม Download file โครงการฯ ได้ที่ http://www. hpathailand.org หรือ Facebook.สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข [ตรวจสอบชื่อ 1 วัน หลังลงทะเบียนออนไลน์] [...]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ›

แนะนำเว็บไซต์สภาการสาธารณสุขชุม http://www.ccph-th.org/public/home  

แนะนำเว็บไซต์สภาการสาธารณสุขชุม http://www.ccph-th.org/public/home [...]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ›

ประชาสัมพันธ์ การปิดปรับปรุงระบบสมัครสมาชิกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข  

ตามที่สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขได้แจ้งสมาชิกว่าจะมีการพัฒนาระบบสมัครสมาชิก เพื่อเพิ่มความสะดวกและเป็นมาตรฐานทั่วไปให้กับสมาชิก โดยประสานกับบริษัท ไอเน็ต (INET) ในการพัฒนาโปรแกรมรับสมัครสมาชิก ออนไลน์ และธนาคารกรุงไทยในการจ่ายค่าสมัคร รวมทั้งระบบตอบกลับอัตโนมัติ ดังนั้นในช่วงนี้ สมาคมฯจึงมีการปิดปรับปรุงระบบสมัครสมาชิกสมาคมวิชาชีพแบบเดิมก่อนเพื่อดำเนินการในส่วนของผู้สมัครที่ดำเนินการ จ่ายเงินและส่งใบสมัครมาแล้วให้เรียบร้อย เพื่อเริ่มระบบใหม่หลังจากเคลียร์ของเดิมเรียบร้อย ซึ่งจะมีการประชาสัม [...]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ›
อ่านทั้งหมด

ทันข่าว...สภาการสาธารณสุขชุมชน ฉบับที่ 7 : 21 กันยายน 2558

ขอทำความเข้าใจกับสมาชิกว่า สภาการสาธารณสุขชุมชนจะออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการรับสมัครสมาชิกและขึ้นทะเบียนสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน [...]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ›

ทันข่าว...สภาการสาธารณสุขชุมชน(ฉบับที่ 6) ความคืบหน้าของการสมัครสมาชิกสภาฯ

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม และ 4 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะอนุกรรมการสภาที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อจัดทำโครงสร้างมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ และกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาที่มีทั้งหมด 627 หลักสูตร/สาขา เพื่อประกอบเป็นบัญชีแนบท้ายประกาศรับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตรฯ ในการสมัครสมาชิสภาการสาธารณสุขชุมชน นอกจากนี้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาเห็นชอบด้วยกับร่างระเบียบว่าด้วยการรับสมัครสมาชิกและค่าขึ้นทะเบียนสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน, ประกาศรับรองปริญญา อนุปริญญา [...]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ›

งานนี้รับรอง 2 สายงาน จพ.สาธารณสุข และนักวิชาการสาธารณสุข มีเฮ(exclamation) แน่นอน รับประกันชัวร์สุดๆ รอฟังข่าวดีเร็วๆ นี้

งานนี้มีเฮ(!!) งานนี้รับรอง 2 สายงาน จพ.สาธารณสุข และนักวิชาการสาธารณสุข มีเฮ(exclamation) แน่นอน รับประกันชัวร์สุดๆ รอฟังข่าวดีเร็วๆ นี้ ทัศนีย์ บัวคำ อุปนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข (คนต่อไป) ☆☆☆☆ ที่มาเนื้อหาข่าว http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1433254153 นางทัศนีย์ บัวคำ อุปนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข กล่าวว่า ทางสมาคมฯเห็นว่าคำสั่งของ ก.พ.ไม่ได้กำหนดว่า การยกเลิกดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้เมื่อไร หรือให้มีผลในรอบการบรรจุอัตรา [...]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ›

ทันข่าว...สภาการสาธารณสุขชุมชน ฉบับที่ 5 : 25-05-2558

26 พค. 2558 นี้ จะมีการ ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์ และจะพิจารณาตรวจสอบยืนยันหลักสูตรการศึกษาที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิการศึกษาไว้มากถึง 303 หลักสูตร/สาขา และผ่านความเห็นชอบจาก สกอ. รวม 227 หลักสูตร/สาขาวิชา ทั้งนี้ เพื่อออกประกาศรับรองปริญญาให้กับสมาชิกที่จะนำไปเป็นหลักฐานประกอบคุณสมบัติการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกสภาการสาธารณสุข ฝ่ายเลขาธิการสภาแจ้งให้ [...]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ›

สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขร้องนายกฯดูแลวิชาชีพ

กลุ่มสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข นำโดยนางทัศนีย์ บัวคำ อุปนายกสมาคมฯ เข้าพบและยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านนายสาธิต สุทธิเสริม เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานมวลชน ศูนย์บริการประชาชน ภายในสำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก เพื่อขอความเป็นธรรมในวิชาชีพสาธารณสุข โดยหนังสือร้องเรียนถึงพลเอกประยุทธ์ ระบุประเด็นปัญหาถึงมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปัจจุบันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมนุม พ.ศ. 2556 เป็นเหตุให้ผู้ที่มีคุณวุฒิอื่นสามารถเข้าสู่ตำแหน่งนักวิ [...]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ›
อ่านทั้งหมด

คุณประโยชน์ของกล้วย โดย ดร.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ คุณประโยชน์ของกล้วย โดย ดร.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ภาพประวัติศาสตร์ ภาพประวัติศาสตร์ "วันคลอด" พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 2 ตุลาคม 2556 บันทึกประวัติศาสตร์ วันคลอด พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 2ตุลาคม2556_คลิป1-13บันทึกประวัติศาสตร์ วันคลอด พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 2ตุลาคม2556_คลิป1-13 บันทึกประวัติศาสตร์ วันคลอด พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 2ตุลาคม2556_คลิป2-13บันทึกประวัติศาสตร์ วันคลอด พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 2ตุลาคม2556_คลิป2-13 บันทึกประวัติศาสตร์ วันคลอด พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 2ตุลาคม2556_คลิป3-13บันทึกประวัติศาสตร์ วันคลอด พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 2ตุลาคม2556_คลิป3-13 บันทึกประวัติศาสตร์ วันคลอด พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 2ตุลาคม2556_คลิป4-13บันทึกประวัติศาสตร์ วันคลอด พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 2ตุลาคม2556_คลิป4-13 บันทึกประวัติศาสตร์ วันคลอด พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 2ตุลาคม2556_คลิป5-13บันทึกประวัติศาสตร์ วันคลอด พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 2ตุลาคม2556_คลิป5-13 บันทึกประวัติศาสตร์ วันคลอด พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 2ตุลาคม2556_คลิป6-13บันทึกประวัติศาสตร์ วันคลอด พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 2ตุลาคม2556_คลิป6-13 บันทึกประวัติศาสตร์ วันคลอด พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 2ตุลาคม2556_คลิป7-13บันทึกประวัติศาสตร์ วันคลอด พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 2ตุลาคม2556_คลิป7-13 บันทึกประวัติศาสตร์ วันคลอด พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 2ตุลาคม2556_คลิป8-13บันทึกประวัติศาสตร์ วันคลอด พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 2ตุลาคม2556_คลิป8-13